پشه ها را از زندگی خود دور کنید

آرامش در شب بدون مزاحم

آرامش در شب

در کشور ما پشه یک حشره آزاردهنده است که پس از خوابیدن ما زیر تخت یا گوشه اتاق جولان می­دهند. آن­ها بی­صدا نیش می­زنند و برای ما پوست ملتهب و خارش­ دار به جا می­ گذارند. اما نیش تمام پشه ­ها بی­ خطر نیست و می­تواند منجر به انتقال بیماری­هایی همچون سالک، مالاریا، تب دنگی، زیکا و چیکونگونیا شود.

در زمان خواب شما هیچ حرکتی علیه پشه ­ها نمی­توانید انجام دهید. اما می­توانید از یک محافظ که از شما و عزیزانتان محافظت می­کند بهره ببرید که پشه­ ها را نیز می­ کشد. این محافظ انواع محصولات نگونسار است. و بهترین آن بنا به حشره مزاحم و آزاردهنده اطراف شما و نوع محیط میتواند از انواع اسپری، پودر ویا مایع باشد.

محصولات دفع حشره مزاحم نگون سار چگونه حشرات مزاحم را دفع میکند؟

از آنجا که این اسپری به تمام گوش ه­های اتاق می­رود، پشه ­های پنهان نیز به سرعت نابود می­شوند. شما پشه­ های گیج یا مرده را سر صبح خواهید یافت. بنابراین شب شما از آزار نیش پشه و آلوده شدن به بیماری­های مربوط به آن مصون خواهد بود. از این وسیله حتی در طول روز نیز برای محافظت از دنگی یا زیکا می­توانید استفاده کنید. این وسیله در محیط بسته بهترین کارآیی را دارد.

بزرگترین امتیاز این وسیله ایمن بودن آن برای انسان­ ها است. اما اگر می­خواهید مطمئن شوید، می­توانید در صورتی که مشکل تنفسی دارید با دکتر خود مشورت کنید.

 

محصولت پیشنهادی

انتخاب حشرات مزاحم: