انتخاب حشرات مزاحم:

درباره مالاریا

درباره مالاریا

مالاریا یک بیماری جدی است که توسط پشه منتقل می شود

مقابله با پشه

مقابله با پشه

زمان طلوع و غروب خورشید زمانی است که بیشترین نیش زدن رخ می دهد

کسی که به سر نیاز ندارد
نکته جالب

کسی که به سر نیاز ندارد

سوسک ها می تواند بدون سر تا هفته ها زندگی کنند، سر برای عملکرد آنها نقش حیاتی ندارد.

خانواده محصولات نگونسار

خانواده محصولات نگون سار

با گستره متنوع از محصولات موثر نگون سار در محیط زندگی و کار خود با آسودگی و آسایش زندگی کنید و حشرات موذی و مزاحم را از محیط خود دور کنید. نگون سار برای طیف گوناگونی از حشرات مزاحم با توجه به محیط فعالیت آنها، محصول مختص به همان شرایط را ارایه و پیشنهاد می نماید.

مقابله با کک

مقابله با کک

اگر به تازگی یکی از اعضای خانواده، خود را بیشتر از حالت عادی می خاراند

تماس با ما

تماس با نگون سار

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

پرسش و پاسخ

چه پرسش های در مورد محصولات ما دارید؟

مقابله با مگس
نکته جالب

ذائقه مگس

مگس ها غذا را با پاهایشان مزه می کنند

پشه ها را از زندگی خود دور کنید

پشه ها را از زندگی خود دور کنید

در کشور ما پشه یک حشره آزاردهنده است که پس از خوابیدن ما جولان می دهد

حشرات مزاحم را بشناسید!

ما مقالات و مطالب مهم و جالب مربوط به حشرات را گردآوری کرده ایم. این مطالب را بخوانید تا آنها را بهتر بشناسید و بهتر بتوانید با آنها مقابله کنید.

بایگانی مقالات
شناسایی حشرات

انتخاب حشرات مزاحم: