تماس با ما

آدرس:
تهران، کیلومتر ۱۰ جاده ساوه، انتهای خیابان شهید حمید خزایی، شرکت تولید فرآورده های شیمیایی ایران ، کد پستی:

تلفن:
۰۲۱-۵۵۲۶۷۹۲۴
۰۲۱-۵۵۲۶۷۹۲۶

فکس:
۰۲۱-۵۵۲۴۱۰۶۷

سامانه پیامک
۰۲۱۵۵۲۶۷۹۲۴

ایمیل:
info@negunsar.com
ساعات کار:
شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ و پنجشنبه ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰

انتخاب حشرات مزاحم: