اسپری نابود کننده پشه و مگس نگون سار

اسپری پشه و مگس نگون سار، با فرمول پیشرفته برای استفاده (مبارزه) با حشرات پرنده انواع پشه، زنبور، پروانه در مدت کوتاهی سرنگون می کند و می کشد در صورت تماس بر روی پشه و مگس عملکرد فوری و ماندگار تا ۲۴ ساعت ایجاد می کند رایحه ای ناپذیر دارد.

اسپری نابودکننده پشه و مگس نگون سار
مناسب برای:

اسپری پشه و مگس نگون سار، با فرمول پیشرفته برای استفاده (مبارزه) با حشرات پرنده انواع پشه، زنبور، پروانه در مدت کوتاهی سرنگون می کند. در صورت تماس بر روی پشه و مگس عملکرد فوری و ماندگار تا ۲۴ ساعت ایجاد می کند رایحه ای ناپذیر دارد.

نحوه استفاده از اسپری حشره کش نگون سار

قبل از استفاده خوب تکان دهید. سر نازل خروجی اسپری را از صورت دور نگه دارید.  به سمت مخالف قرار دهید. کلید خروجی اسپری را فشار دهید، قوطی را تا حد امکان ایستاده و رو به بالا نگه دارید. نیاری به اسپری مستقیم بر روی حشرات نمی باشد زیرا افشرده باقی مانده در هوا، حشرات را از بین می برد. تمامی درب و پنجره های فضای مورد نظر را ببندید. برای یک اتاق متوسط تقریباً۳۰ متر مکعب، ۸ تا ۱۰ثانیه به صورت رفت و برگشت آرام از وسط اتاق و پشت به درب شروع کنید. سپس تمامی فضای اتاق را اسپری نمایید. اسپری را حدود یک متر از دیوارهای داخلی، پارچه ها، وسایل و مبلمان خانه دور نگه دارید.

حفظ و نگهداری

محل اتاقی را که از حشره کش استفاده نموده اید به مدت پانزده دقیقه بسته نگه دارید. قبل از ورود به اتاق درب را باز کنید تا هوا تهویه شود. برای سرنگونی سریع حشرات مستقیماً بر روی حشرات استفاده نمایید. از دیوارها، پارچه و مبلمان، منزل فاصله را رعایت کنید. به پشه ها مگس ها و زنبورها که وارد ساختمان می شوند می توانید با احتیاط حشره کش را استفاده نمایید.

جهت جلوگیری از ریسک خطرات مربوط به انسان و محیط زیست دستورالعمل استفاده را رعایت نمایید.

بسیار قابل اشتعال برای آبزیان و بسیار سمی است. ممکن است اثرات بلند مدت بر روی محیط زیست آبزیان ایجاد کند.

مواد تشکیل دهنده گاز پروپلانت ۵۰%، نفت بی بو ۴۸٫۲۵%، پاپیرونیل بوتوکساید ۱%، پرمترین ۰٫۱۵%، اسانس ۰٫۴%، تترامترین ۰٫۲%

محصولات پیشنهادی

انتخاب حشرات مزاحم: