تب نیل غربی

تب نیل غربی

تب نیل غربی تب نیل غربی به وسیله ویروس نیل غربی ایجاد می­شود و توسط پشه­ ها بین انسان و حیوان منتقل می­شود، این ویروس در پرنگان و اسب­ ها می­تواند کشنده باشد. تب نیل غربی کجا رخ می­دهد؟ تا کنون تصور می­شد ویروس نیل غربی محدود به اروپای شرقی، خاورمیانه، آفریقا و آفریقای غربی […]

تب زرد

درباره تب زرد این بیماری ویروسی است که توسط پشه منتقل می­شود. این بیماری به کبد حمله می­کند و موحب زردی می­شود. کجا رخ می­دهد؟ تقریبا ۲۰۰۰۰۰ مورد تب زرد سالانه رخ می­دهد که حدود ۳۰۰۰۰ مرگ در پی دارد. پشه­ های ناقل این بیماری بومی آفریقا و آمریکای جبونی و مرکزی هستند. علائم تب […]

تب دنگی

تب دنگی تب دنگی یک بیماری ویروسی است، که توسط پشه منتقل می­شود و ار انسان به انسان واگیر ندارد. در شرایط بسیار حاد این بیماری می­تواند درد شدیدی در استخوان ­ها ایجاد کند، از این رو به آن “تب استخوان” شکن نیز می­گویند. تب دنگی کجا رخ می­دهد؟ در ساله حدود ۱۰۰ میلیون مورد […]

انتخاب حشرات مزاحم: