بازگشت دنگی و کارهایی که میتوان برای مقابله با آن انجام داد

بازگشت دنگی و کارهایی که میتوان برای مقابله با آن انجام داد

دقیقا زمانی که تصور می­ کردیم از دست دنگی خلاص شدیم، این ویروس در خاورمیانه و ۱۰۰ کشور دیگر دوباره پدیدار شده(بازگشت دنگی)،برای مقابله با دنگی چه کنیم؟ اولین شیوع آن در قرن نوزدهم در خاورمیانه گزارش شد و بسیاری را آلوده کرد و بسیاری دیگر را کشت، زیرا درست تشخیص داده نمی­شد. یک قرن […]

انتخاب حشرات مزاحم: